Първото "Оренда" студио в България!

Направи нещо за тялото си, за да се прииска на душата да живее в него!

Студио за масажи и козметика 'Оренда-България', Велинград Студио за масажи и козметика 'Оренда-България', Велинград Студио за масажи и козметика 'Оренда-България', Велинград Студио за масажи и козметика 'Оренда-България', Велинград

За Масажа

Още в древни времена под влияние на опита си човекът е разбрал, че масажът е много ефикасно средство за лекуването на последиците от различни травми. За да намали или изцяло да потисне болката, първобитният човек е натискал и размачквал пострадалите места.

Студио Оренда предлага масаж, който няма аналог!

Изкуството да избягаш от реалността!

Научно доказано е, че музиката притежава способността да пресъздава в многообразни нюанси сложните човешки чувства и преживявания. Тя въздейства на емоционалната, интелектуалната и волевата сфера на личността.

Студио Оренда предлага масаж под звуците на Budha b​ar.

Масажи и терапии

Хавайски масаж Ломи Ломи

В основата на този масаж е хавайската философия за живота и щастието Хуна. Тя се гради върху разбирането, че всяко същество се стреми към хармония и любов. Колкото и странно да звучи, освен техниката на масажиране, от изключително голямо значение е и отношението на масажиста. По време на масажа той трябва да се отнася към тялото на пациента с такова внимание и любов, както към своето собствено.
Според древните традиции той трябва да има добро сърце и да носи позитивна енергия в душата си, която се предава на другия именно чрез движенията на ръцете. Така се създава нишката, която свързва сърцето, ръцете и душата и по която тече позитивната, лековита енергия.

Хавайски масаж 'Ломи Ломи'

В Хавай лечителите вярвали, че напрежението в тялото и физическата болка в мускулите, са предизвикани от блокажа на енергийния поток в различни места на тялото. Чрез масажа те освобождават пътя на енергията, така че тя отново да тече свободно в тялото. Поради тази причина освен физическо облекчение, Ломи Ломи носи и емоционално и духовно пречистване.

» Как протича масажът

  • първо масажистът полага дланите си върху гърба на пациента за няколко минути без да ги движи изобщо. В това време мислено той изрича молитва за благосъстоянието на пациента
  • масажът продължава с много нежни вълнообразни движения с дланите на ръцете по гърба, наподобяващи погалвания, без всякакъв излишен натиск.
  • масажистът движи едната си ръка върху гърба, а другата върху различна област – раменете или краката, така че тялото да се отпусне напълно. Той може да увеличава бързината на движенията в зависимост от напрежението, което интуитивно „усеща“ върху определена част от тялото.
  • Според традициите по време на масажа масажистите изпълняват танц, чиято цел е да привлече позитивната енергия във въображаем кръг около пациента, така че той да се почувства обграден от хармония и обич.

» Какво е значението на думата "Алоха"?

думата 'Алоха'

Алоха е най-известната Хавайска дума. На хавайски може да означава “здравей” или “довиждане”. Също така алоха има значение на любов и обич.
Буквалното значение на алоха е “присъствието на дишане” или “дъх на живот”. Произлиза от “ало”, означаващо присъствие, фасада, лице и “ха” означаващо дъх, дишане, дихание. Алоха е начин на живот, начин за отнасяне с любов и уважение един към друг. Дълбокото значение на алоха обаче започва с идеята да обичаме и уважаваме самите себе си на първо място и след това да разпространяваме любовта към другите. Според древните кахуна (свещеници) възможността да изживееш Духът на Алоха било начин за самоусъвършенстване и извисяване на тялото и духа. Алоха е изпращане и получаване на положителна енергия. Алоха е живеенето в хармония. Когато изживявате Духа на Алоха вие създавате положителни чувства и мисли, които никога не ви напускат. Те съществуват в пространството, умножаващи се и разпространяващи се към другите.

Created by Zorica Doneva.